Zadnja prenova ali posodobitev izobraževalnih programov s področja elektrotehnike se je pričela v začetku leta 2019 na podlagi novih poklicnih standardov, ki so bili sprejeti v letu 2018. Programi so postali veljavni s šolskim letom 2020/21. Imena izobraževalnih programov in temelji se niso spreminjali;  šlo je bolj za nekatere vsebinske spremembe.

V vseh programih so se spremenila imena obveznih in izbirnih strokovnih modulov, njihove vsebine in cilji. Splošnoizobraževalni del je ostal popolnoma nespremenjen. Strokovna področja ali ožja specifična znanja so se skrčila zgolj na avtomatiko/elektroniko in energetiko. Pomembna novost je dvakrat daljše proizvodno delo pri delodajalcu za program SSI elektrotehnik. Delno se je spremenil tudi predmetni izpitni katalog, način opravljanja zaključnega izpita in poklicne mature pa je ostal nespremenjen.

Dijaki, vpisani v program PTI elektrotehnik, bodo maturo po novem katalogu znanj opravljali že v šolskem letu 2021/22, dijaki programa SPI elektrikar v prihodnjem šolskem letu, dijaki programa SSI elektrotehnik pa v šolskem letu 2023/24.

 

V zadnjih desetih letih smo okrepili sodelovanje z okoljem. Pridobili smo izkušnje, nova znanja, novo opremo. Prenovili smo prostore v delavnicah, leta 2017 in 2018 tudi učilnici 230 in 233 za laboratorijske vaje.