Leta 1995 se je zgodilo prvič, da prva generacija dijakov po prenovi programov še ni zaključila izobraževanja, pa so se dijaki v 1. letnik že vpisali po nekoliko spremenjenih programih. Glavni razlog za to je bila sprememba v izvedbi mature.

 

Nekaj pomembnejših sprememb in posebnosti

  • Prvič je bilo javno opredeljeno, da dijaki, ki se želijo po končanem izobraževanju zaposliti, v 3. letniku izberejo zaključni izpit, tisti, ki želijo študirati naprej, pa izberejo maturo.
  • Vsebina zaključnega izpita se ni spremenila, spremenila pa se je vsebina mature (dijaki so v 4. letniku dobili predmet elektrotehnika, kot izbirni del mature so tako opravljali fiziko in elektrotehniko).
  • V šol. l. 1995/96 in 1996/97 je šola v prvi letnik prvič vpisala pet oddelkov (dva elektrotehnika in tri elektrikarje).
  • V šol. l. 1995/96 je šola prvič (in tudi zadnjič) vpisala dijake za poklic elektrikar motornih vozil (en oddelek).
  • V šol. l. 1995/96 je bil prvič vpisan oddelek diferencialnega programa elektrotehnik elektronik (3+2).

 

Leta 1996 je prišlo na šolskem centru do pomembnih organizacijskih sprememb:

  • Ustanovljen je bil Šolski center Novo mesto, katerega vodenje je prevzel Štefan David, šole pa so znotraj centra postale samostojne.
  • Elektro enota je dobila ime Poklicna in tehniška elektro šola – PTEŠ, ravnatelj pa je postal učitelj splošno strokovnih predmetov Boris Plut.

 

Šola je postala leta 1996 bogatejša za novo učilnico, namenjeno laboratorijskim vajam.