Nova reforma programov se je zgodila leta 1991 in ponovno prinesla kar nekaj sprememb. Dosedanji izobraževalni program SR elektrotehnik se je preimenoval v dva programa:

  • program poklicnega izobraževanja elektrikar (za poklic elektrikar-elektronik);
  • program strokovnega izobraževanja elektrotehnik (za poklic elektrotehnik – elektronik).

Pomembnejše spremembe in posebnosti

  • Šola je prvič ločeno v prvi letnik vpisala elektrikarje in elektrotehnike in nato vsa štiri leta vpisovala po dva oddelka tehnikov in dva oddelka elektrikarjev.
  • Predmetnik v programu elektrotehnik je od tretjega letnika dalje omogočal pripravo in zaključek izobraževanja z zaključnim izpitom ali maturo (dijaki z maturo so imeli več slovenščine in matematike ter manj praktičnega pouka).
  • V predmetniku so se prvič pojavile laboratorijske vaje kot samostojni predmet.
  • Ukinjeno je bilo obvezno proizvodno delo za dijake.
  • Dijaki, ki so se odločili za maturo, so kot dodatni predmet opravljali fiziko.
  • Izvedba zaključnega izpita za elektrikarje in elektrotehnike se ni spremenila.

Leta 1992 se je šolski center preimenoval v STZŠ (Srednjo tehniško in zdravstveno šolo). Elektrotehniški programi so se začeli izvajati v okviru samostojne enote znotraj šole (prej skupaj z gradbeno enoto). Vodenje šole je prevzel Štefan David, pomočnik za elektro enoto pa je postal Ivan Mavsar.