Ta prenova izobraževalnih programov, ki se je po mnenju večine strokovnih delavcev zgodila prezgodaj in na silo, je prišla s šolskim letom 2008/09. Ta prenova je verjetno poleg tiste iz leta 1981 do sedaj najbolj korenito posegla v izobraževalni sistem.

Nekaj pomembnejših sprememb in posebnosti

 • Imena izobraževalnih programov so se ponovno spremenila v: SPI elektrikar/računalnikar, SSI elektrotehnik/tehnik računalništva in PTI elektrotehnik/tehnik računalništva s strokovnimi nazivi izobrazbe elektrikar/računalnikar in elektrotehnik/tehnik računalništva.
 • Ponovno je prišlo do uvedbe praktičnega izobraževanja pri delodajalcu.
 • Šolam je vsako leto popolnoma prepuščena izvedba celotnega kurikula.
 • Del predmetnika je odprtega tipa, namenjen uresničevanju specifičnih ciljev šole in okolja.
 • Programske enote so kreditno ovrednotene.
 • Strokovni del predmetnika se je močno spremenil, predmeti so se preimenovali v strokovne module.
 • Izbirnost omogoča pridobitev specifičnih znanj oz. ožjo specializacijo in s tem pridobitev nekaterih nacionalnih poklicnih kvalifikacij.
 • Spremenila sta se tudi vsebina in koncept zaključka izobraževanja.
  • Poklicna matura:
   • obvezni del:
    • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
    • ustni izpit iz elektrotehnike (vsebine različnih obveznih strokovnih modulov);
   • izbirni del:
    • pisni in ustni iz matematike ali tujega jezika,
    • izdelek oz. storitev in zagovor.
 • Zaključni izpit se je poenostavil v dve izpitni enoti:
  • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
  • izdelek oz. storitev in zagovor.