Po štirih letih je ponovno prišlo do preoblikovanja programov, predvsem na račun mature.

  • Programi so bili preimenovani v srednje poklicno izobraževanje (SPI), srednje strokovno izobraževanje (SSI) in poklicno-tehniško izobraževanje (PTI).
  • Dijaki v programih SSI se po drugem letniku niso več delili glede na vrsto zaključka izobraževanja (zaključni izpit ali matura), saj je bila zanje uvedena poklicna matura.
  • Vsebina poklicne mature je ostala podobna kot pri dotedanjem zaključnem izpitu, le da so dijaki v okviru 4. izpitne enote lahko opravljali tudi fiziko.
  • Elektro šola je prvič vpisala le en oddelek elektrotehnikov. Zmanjšanje vpisa v strokovne programe je posledica uvedbe programa tehniške gimnazije na Šolskem centru Novo mesto – v šolskem letu 1998/99 je bilo vpisanih 78 dijakov v treh oddelkih. Prvi dve leti je program vodil direktor Štefan David, leta 2001 pa se je tehniška gimnazija priključila PTEŠ. Šola se je preimenovala v Poklicno in tehniško elektro šolo ter tehniško gimnazijo, leta 2003 pa v Srednjo elektro šolo in tehniško gimnazijo – SEŠTG.

no images were found