1. september 1981

V Novem mestu je srednješolski prag prestopila prva generacija elektrotehniških smeri. V novi program, ki ga je razpisala Srednja šola tehniških usmeritev Boris Kidrič Novo mesto (SŠTU), se je vpisalo 94 dijakov. Usmerjeno izobraževanje jim je omogočilo, da so se v vseh treh oddelkih skozi prvo leto dijaki prebijali na isti zahtevnostni ravni. Šele po prvem letniku so – na to je vplival tudi učni uspeh – izbirali, ali bodo nadaljevali šolanje v triletnem (elektrikar elektronik) ali štiriletnem programu (elektrotehnik elektronik). Zaradi prostorske stiske se je pouk prvo leto izvajal v prostorih gimnazije, naslednje leto pa že na šolskem centru v Šmihelu. Leta 1983 je v novih delavnicah stekel tudi praktični pouk.

V času usmerjenega izobraževanja  dijaki niso imeli zaključnega izpita ali poklicne mature; šolanje so zaključili z uspešno opravljenim tretjim oz. četrtim letnikom.