Šolsko leto 2003/04 se je začelo z novimi oz. prenovljenimi izobraževalnimi programi. Prenovljena sta bila le izobraževalna programa SSI in PTI, program SPI sicer eno leto prej, kar pa je pomenilo, da so se dijaki po starem programu SPI takoj vpisali v novi program PTI.

 • Spremenila so se imena oz. terminologija izobraževalnih programov in nazivov izobrazbe (program SSI elektrotehnik elektronik, naziv izobrazbe elektrotehnik elektronike).
 • Prvič smo vpisali dijake v samostojen program elektrotehnik računalništva (od takrat redno izobražujemo tudi v smeri strokovnega področja računalništva), dijaki pa so se lahko vpisali v maturitetni tečaj, namenjen pripravi na splošno maturo.
 • Čeprav sta bila v šolskem letu 2003/04 vpisana dva oddelka računalničarjev, smo še vedno vpisali dva oddelka elektrotehnikov in kar tri oddelke elektrikarjev.
 • V šolskem letu 2003/04 smo vpisali dijake v kar 12 oddelkov, kar je bil rekorden vpis novincev od začetka pa do danes;
 • Prišlo je do sprememb v predmetniku elektrotehnik elektronik:
  • laboratorijske vaje so se izvajale v sklopu posameznih strokovnih predmetov in ne več kot samostojen predmet;
  • uveden je bil temeljni strokovni maturitetni predmet elektrotehnika, vezja in naprave, ki se v programu SSI izvaja vsa štiri leta, v programu PTI pa dve leti;
  • v predmetnik so bili uvrščeni novi izbirni predmeti; glede na odločitev dijakov in števila oddelkov smo izvajali avtomatiko in/ali prenosno in informacijsko elektroniko.
 • Prišlo je tudi do reforme poklicne mature (spremenila sta se koncept in vsebina):
  • obvezni del:
   • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
   • ustni izpit iz elektrotehnike, vezij in naprav;
  • izbirni del:
   • pisni in ustni iz matematike ali tujega jezika,
   • projektna ali seminarska naloga in zagovor.

Leta 2003 so se lahko dijaki prvič vpisali v program elektrotehnike na Višji strokovni šoli, ki je bila leta 1996 ustanovljena na Šolskem centru Novo mesto.