Prva generacija elektrotehnikov je v 4. letniku dočakala prvo reorganizacijo na šolskem centru. Tehniškim usmeritvam se priključila tudi zdravstvena usmeritev in šola se je preimenovala v  Srednjo šolo tehniških in zdravstvenih usmeritev Boris Kidrič – SŠTZU. Šolo je vodil Boštjan Kovačič, ki je šolski prostor odprl javnosti: na obisk prihajale razne politične delegacije, občinska uprava, vojaške starešine iz garnizona NM itd.