Leta 1987 je šola doživela prvo reformo srednjega izobraževanja. Spremenil se je tudi program na elektroniki, ki se je preimenoval v program elektrotehnika z različnimi smermi. Na SŠTZU sta se izvajali smeri elektrikar elektronik in elektrotehnik elektronik. Tudi v tem obdobju je šola v prvi letnik programa elektrotehnike vpisovala po tri oddelke.

Novi izobraževalni program je prinesel kar nekaj sprememb in novosti:

 • v prvih letnikih se je pouk pri nekaterih predmetih izvajal nivojsko;
 • v drugem letniku so dijaki dokončno izbrali smer elektrikar ali elektrotehnik, in sicer glede na učni uspeh in nivojsko izbiro v prvem letniku;
 • elektrotehniki so v četrtem letniku izbirali med prenosno (PRE), industrijsko (INE) in informacijsko (IFE) elektroniko.

Dijaki so šolanje zaključili z zaključnim izpitom.

 • Dijaki 3-letnega programa so opravljali izpit iz treh predmetov:
  • slovenski jezik in književnost,
  • elektronska vezja ali prenosna elektronika ali digitalni sistemi,
  • izdelek ali storitev in zagovor.
 • Dijaki 4-letnega programa so opravljali izpit iz štirih predmetov:
  • slovenski jezik in književnost,
  • matematika,
  • digitalni sistemi,
  • elektronika (PRE/INE/IFE) ali izdelek oz. storitev z zagovorom.