Uspešna šola skrbi tudi za pozitivno klimo v učiteljskem kolektivu, osebno in strokovno rast učiteljev. Stalno strokovno izpopolnjevanje je bilo jeseni leta 1995 dopolnjeno z rednimi srečanji elektro šol pod imenom elektriada. Takrat je bil prvi organizator ŠC Velenje, elektro enota STZŠ Novo mesto pa je postala prva zmagovalka elektriade.